Natječaj za tekstove

Cijenjene kolegice i kolege,

uredništvo časopisa za kulturalne studije Drugost Vas poziva na suradnju u četvrtom broju. Svi/e zainteresirani/e mogu poslati svoje radove na mail uredništva ( drugost.urednistvo@gmail.com ) do 1. travnja 2012.  Radovi koji pristignu nakon navedenog datuma ulazit će u odabir za naredni broj časopisa.

Prema vrsti tekstova primamo izvorne znanstvene članke i stručne radove, a prema sadržaju radove koji su usmjereni kulturalnostudijskoj sadržajnoj analizi. Mogući, ali ne i isključivi predmeti analize jesu:

·         popularna kultura (sadržajna ili referencijalna analiza filmova, glazbe, književnih tekstova i drugih proizvoda popularne kulture)

·         medijska kultura (analiza medijskih mehanizama reprezentacije)

·         teorija/e identiteta (kolektivni nasuprot individualnih; subjetkivni-objektivni; identifikacijski mehanizmi i prakse; klasni, etnički, nacionalni, strukovni, identiteti-prema-afilijaciji)

·         kulturologija/antropologija/sociologija/semiotika prostora

·         uspostavljanje, provedba, utjecaj i odnosi u kulturnoj politici

·         trans/interkulturalna komunikacija; regionalni utjecaji

Četvrti broj časopisa Drugost bit će fokusiran na pojam 2.0 te molimo autore da prilikom prijave teksta, osim kontakt-informacija pridodaju i elaboraciju – kako se rad veže uz navedeni pojam? 2.0 može se odnositi na Internet, post-(ove) te zapravo na ono što autor teksta smatra prikladnim. Naglašavamo također, kako se autori ne trebaju osjećati vezanima uz ovaj pojam, niti je nužno prilagati elaboraciju prilikom slanja tekstova.

Kriteriji odabira će se svoditi na razinu znanstvenog pristupa, primjene kritičke teorije kulturalnih studija i argumentaciju u skladu s interdisciplinarnom naravi kulturalnih studija. Radove mogu poslati svi zainteresirani studenti i studentice svih razina studija, smjerova i Sveučilišta.

Svaki rad priložen za objavljivanje prolazi kroz postupak recenziranja od strane članova uredništva. Uredništvo zadržava pravo redakcijske prilagodbe rukopisa propozicijama časopisa i hrvatskome jezičnom standardu.